You are currently viewing Ubezpieczenie osobowe a ubezpieczenie majątkowe. Czym się różnią?

Ubezpieczenie osobowe a ubezpieczenie majątkowe. Czym się różnią?

Ubezpieczenie osobowe - czym jest?

Różnica jest już zawarta w samych słowach. Ubezpieczenia osobowe – są polisami, w których przedmiotem ochrony są ludzie, ich życie lub zdrowie polisa emerytalna (np. polisa na życie lub ). To specjalna grupa, w której osoby ubezpieczone, w pierwszej kolejności zabezpieczają byt swoim najbliższym, w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Następnie ustanawiają poziom ochrony swojego zdrowia, czyli zabezpieczają się finansowo w przypadku uczestniczenia w wypadku, zachorowaniu na poważną chorobę wymagającą kosztownego leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu czy innego zdarzenia medycznego. Jeśli dojdzie do takiego sytuacji, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci kwotę na jaką umówiło się z klientem.

Uzupełnienie polis osobowych

Uzupełnieniem takiej polisy mogą być opcje w trakcie wyjazdów zagranicznych, czyli możliwość skorzystania z opieki medycznej w innym kraju lub możliwości konsultacji lekarskiej w jednostkach medycznych na całym świecie. Szczególne nowoczesna wydaje się ta druga opcja, gdzie ubezpieczony może wybrać klinikę na przykład w Stanach Zjednoczonych czy też Hong Kongu, do której towarzystwo wyśle badania lekarskie na podstawie których lekarz z tamtej klinki utworzy oddzielną, niezależną opinię medyczną, która może skierować tok leczenia na zupełnie inną, korzystniejszą dla pacjenta drogę.

W niektórych towarzystwach można dokupić taką polisę oddzielnie, a w niektórych stanowi on podstawową część i nie trzeba za dodatkowo płacić. Na spotkaniu z doradcą wartą otwarcie i szczerze powiedzieć o swoich obawach, na ich podstawie doświadczony agent przygotuje właściwe opcje polisy. 

Polisy osobowe często traktowane są jako „zło konieczne”, ale tak naprawdę są one zabezpieczeniem najważniejszego obszaru życia każdego człowieka. Samochodów, mieszkań czy firm możemy posiadać kilka, kilkanaście, zawsze znajdzie się jakiś egzemplarz, lepszy, większy, wydajniejszy. Jednak życie czy zdrowie mamy tylko jedno. W przypadku nieprzewidzianych, często losowych sytuacji, okazuje się że to co mamy najcenniejsze nie jest chronione. Pieniądze nie zwrócą komuś życia czy zdrowia, ale mogę ułatwić funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, często więcej niż jednej osobie. Warto o tym pomyśleć wcześniej, kiedy nie będzie nas doświadczać los.

Ubezpieczenie majątkowe - czym jest?

Ubezpieczenia majątkowe – to polisy chroniące nasze zasoby materialne prywatne i zawodowe. Do tej grupy zalicza się ubezpieczenia komunikacyjne (wszystkie pojazdy mechaniczne), ubezpieczenie domów, mieszkań, domków letniskowych i innych budynków i budowli. Do tej grupy zalicza się też ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia rolnicze, ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu  wykonywania zawodu.

Zakres polisy majątkowej

Zakres każdej polisy jest określony przez towarzystwo (dokładne zapisy znajdują się w dokumencie o nazwie: Ogólne warunki ubezpieczenia, w skrócie zwanym OWU) i musi być zaakceptowany przez osobę, która chce się zabezpieczyć przed nieprzewidywalnymi sytuacjami. Każdy klient ma dostęp do tych warunków, zanim zdecyduje się na polisę, gdyż powinien mieć wiedzę, w jakim zakresie polisa go chroni, a kiedy może nie otrzymać wypłaty świadczenia.

Na spotkaniu z doradcą trzeba powiedzieć na jakim zakresie nam najbardziej zależy, jakie mamy obawy. Na tej podstawie można utworzyć ofertę obejmującą wszystkie potrzeby klienta. Częścią takich rozwiązań jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. To bardzo dobre i ciekawe rozwiązanie, które zabezpiecza finansowo przed szkodami jakie możemy wyrządzić naszym sąsiadom czy innym osobom. Polisa obejmuje wszystkich członków rodziny, często nasze zwierzęta i działa najczęściej na terenie Polski lub nawet Europy.

Przypadkowe zniszczenie mienia może wiązać się ze sporym odszkodowaniem, które może pokryć właściwa polisa.