Ochrona życia i zdrowia.

Własna, niezależna emerytura. Ochrona życia i zdrowia.

Rozwiązanie oszczędnościowe na życie, które pozwoli Ci zgromadzić kapitał, na przyszłą emeryturę lub zrealizować marzenia. Elastyczne rozwiązania posiadające gwarancje wypłaty i potencjał zysku.

Ochrony zdrowia na wypadek poważnych zachorowań, poważnego inwalidztwa, niezdolności do pracy czy pobytu w szpitalu. Szeroki zakres pozwala na duże wypłaty obejmujące kilka zdarzeń oraz uzyskanie drugiej opinii medycznej.

rzut